Bygge- og anlægsaffald

Betonbrokker (rene)

Varenavn: Betonbrokker over 50 cm / Betonbrokker under 50 cm
Beskrivelse af fraktion: Rene betonbrokker fra opbrydning af veje og anlæg, eller nedrivning af bygninger. Beton modtages i følgende kategorier:
 • Uarmeret eller armeret
 • Større eller mindre end 50 x 50 cm brokker.
Må ikke indeholde: Tegl Gasbeton Lecabeton Slaggebeton Molersten
Beskrivelse: Rene betonbrokker

Beton og tegl/mursten

Varenavn: Betonbrokker over 50 cm / Betonbrokker under 50 cm
Beskrivelse af fraktion: Rene betonbrokker fra opbrydning af veje og anlæg, eller nedrivning af bygninger. Beton modtages i følgende kategorier:
 • Uarmeret eller armeret
 • Større eller mindre end 50 x 50 cm brokker.
Må ikke indeholde: Tegl Gasbeton Lecabeton Slaggebeton Molersten
Beskrivelse: Rene betonbrokker

Asfalt/betonbrokker

Varenavn: Asfalt/Betonbrokker
Beskrivelse af affaldsfraktion: Asfalt-/betonbrokker, både armerede og uarmerede
Må ikke indeholde: Glaserede teglsten Jord
Andet: Prisen varierer afhængig af om brokkerne er større eller mindre end 50 x 50 cm.

Asfalt

Varenavn: Asfalt
Beskrivelse af affaldsfraktion: Rene opbrudte asfaltbrokker, evt. med indhold af stabilgrus/makadammaterialer
Må ikke indeholde: Beton Tegl Jord

Blandet bygningsaffald til sortering

Varenavn: Blandet byggningsaffald
Beskrivelse af fraktion: Alle former for bygge- og anlægsaffald egnet til sortering
Må ikke indeholde: Asbest Dagrenovationslignende affald Olie- og kemikalieaffald Maling Træbehandlingsprodukter Fugemasse Forurenet byggeaffald Farligt byggeaffald Andre oliebaserede rester og affaldsprodukter

Brændbart bygningsaffald

Varenavn: Brændbart bygningsaffald stort
Beskrivelse af fraktion: Bygningstræ fra nedrivning eller renovering Ikke genanvendeligt pap, plast og papir Træpaller Urent haveaffald
Må ikke indeholde: Forurenet og farligt affald Dagrenovationslignende affald Olierester, kemikalieaffald og maling Imprægneret træ PVC Gips Isolering

Blandet bygningsaffald til sortering

Varenavn: Blandet byggningsaffald
Beskrivelse af fraktion: Alle former for bygge- og anlægsaffald egnet til sortering
Må ikke indeholde: Asbest Dagrenovationslignende affald Olie- og kemikalieaffald Maling Træbehandlingsprodukter Fugemasse Forurenet byggeaffald Farligt byggeaffald Andre oliebaserede rester og affaldsprodukter

Brændbart forurenet affald

Varenavn: Forurenet Brændbart affald
Beskrivelse af fraktion: Alle former for forurenet brændbart bygningsaffald, som er egnet til neddeling og forbrænding. Denne fraktion må indeholde forurening med maksimalt nedenstående grænseværdier:
 • PCB  op til 50 ppm (eksempelvis vinduer uden glas)
 • Blymalet træ med indhold op til 2500 ppm
 • Indhold af kviksølv op til 1000 ppm
 • Zink indhold op til  2500 ppm
 • PAH med op til 1000 ppm
Må ikke indeholde: Affaldet med analyseret højere indhold end ovenstående grænseværdier.
Andet: Kræver køreseddel. Kontakt konsulent.

Blandet bygningstræ

Varenavn: Bygningstræ blandet
Beskrivelse af affaldsfraktion: Blandet bygningstræ med eventuelle rester af maling og lak, spånplader og krydsfinér.
Må ikke indeholde: Vakuumimprægneret træ Trykimprægneret træ

Bygningstræ rent

Varenavn: Bygningstræ rent
Beskrivelse af affaldsfraktion: Helt rent træ, eventuelt med indhold af søm og bygningsbeslag.
Må ikke indeholde: Spånplader Krydsfiner Malet træ Lakeret træ Vakuumimprægneret træ Trykimprægneret træ Diverse træplader med indhold af limprodukter

Rent bygningsglas

Varenavn: Bygningsglas isomix
Beskrivelse af affaldsfraktion: Vinduesglas uden træ- og metal rammer Termoruder uden træ- og metal rammer Trådglas Spejle
Må ikke indeholde: Autoruder Glas og flasker Lyskilder

Gipsaffald (rent)

Varenavn: Rent gipsaffald
Beskrivelse af fraktion: Rene gipsplader, gipsfigurer, gipspladeaffald Kun små mængder tapet, glasvæv,  maling, lak, søm, skruer, klammer, beslag
Må ikke indeholde: Fibergipsplader (Fermacell-plader) Vådrumsgipsplader (uden gummihud) Klinker Fliser Gasbeton Isoleringsmateriale Fastsiddende træ- og metallægter Andet brændbart affald

Jern/metal til genbrug

Varenavn: Jern/metal til genbrug
Beskrivelse af affaldsfraktion: Jern- og metaldele Kabler, ledninger Tømte jerntromler Radiatorer  og kedler (aftappede) Rør Cykler Støbejern Div. rene metalfraktioner
Må ikke indeholde: Elektronikskrot Kølemøbler med CFC Kabler med olie eller tjære Ubehandlede skrotbiler Transformatorer med olie eller andre metalemner med indhold af miljøfarlige stoffer Springmadrasser Isoleringsmaterialer Gas- og trykflasker Eksplosionsfarlige materialer

Isolering

Varenavn: Isolering
Beskrivelse af fraktion: Stenuld (Rockwool), Glasuld (Isover) og Mineraluld. Rene isoleringsmaterialer til deponering.
Må ikke indeholde: Flamingo Plastposer Træ Papir

Tung fraktion til sortering

Varenavn: Tung fraktion til sortering
Beskrivelse af fraktion: Sanitet, keramik, porcelæn, bygningsglas Glaserede tegl, letbeton, lecabeton Puds med strå, indskudsler Koksvægge / slaggebeton
Må ikke indeholde: Alle former for brændbart bygningsaffald egnet til neddeling og forbrænding. PCB Asbest Isoleringsmaterialer Olierester Kemikalier og maling

Letbeton (rent)

Varenavn: Rent letbeton
Beskrivelse af fraktion: Rent letbeton Gasbeton Lecabeton Slaggebeton evt. med indhold af molersten Tegl/betonbrokker
Må ikke indeholde: Brændbart affald Gipsplader Klinker Præfabrikerede betonelementer med isolering
Beskrivelse: Prisen varierer afhængig af om betonbrokkerne er større end 50 x 50 cm og om brokkerne indeholder armeringsjern.

Præfabrikerede betonelementer

Varenavn: Sandwich elementer
Beskrivelse af affaldsfraktion: Sandwichelementer med mineraluld, flamingo eller andet isoleringsmateriale
Må ikke indeholde: Letbeton Lecabeton Gasbeton
Andet: Findes oftest i følgende konstruktioner: Tagelementer, facadeelementer i beton, betontrapper, altaner og affaldsskakte.

Pudsaffald

Varenavn: Pudsaffald
Beskrivelse af affaldsfraktion: Rent puds med eventuelt indhold af strå og indskudsler. Fremkommer oftest ved renovering af ældre bygninger med pudslofter.
Må ikke indeholde: Jord Andet brændbart affald

Trykimprægneret træ

Varenavn: Trykimprægneret træ
Beskrivelse af fraktion: Trykimprægneret træ evt. med indhold af søm og bygningsbeslag Vakuumimprægneret træ evt. med indhold af søm og bygningsbeslag.
Må ikke indeholde: Andet bygningsaffald Jernbanesveller og andet kreosot behandlet træ

PVC (rent)

Varenavn: Rent PVC
Beskrivelse af fraktion: Hårdt og blødt PVC som eksempelvis
 • Drænrør
 • Kloakrør
 • Kabelbakker
 • Tagrender
 • Nedløbsrør
 • Kofangere
 • Presenninger
 • Gulvbelægninger med PVC
Må ikke indeholde: PVC-beholder anvendt til farlige eller sundhedsskadelige produkter Andet bygningsaffald

Eternitplader

Varenavn: Hele eternitplader uden asbest
Beskrivelse af fraktion: Eternitplader uden asbest, ved tvivlstilfælde udtages analyser af materialet for at dokumentere, hvorvidt pladerne er asbestfri.
Må ikke indeholde: Asbest
Andet: Der skal være krav om at der foreligger en erklæring om “rene eternitplader” fra entreprenør eller fra producent. Kontakt altid vores konsulenter herom.

Have- og parkaffald (rent)

Varenavn: Rent haveaffald
Beskrivelse af affaldsfraktion: Have- og parkaffald Græs Grene Buske Andet løvfald på op til 20 cm. i diameter
Må ikke indeholde: Stød og rødder Papir Pap Plast Andet brændbart materiale Andre ikke kompostbare materialer Større mængder jord og sten mv.
Andet Trærødder og stød skal afleveres særskilt til neddeling.

Rene stød/rødder

Varenavn: Rene stød og rødder
Beskrivelse af affaldsfraktion: Rene stød og rødder til neddeling og senere genanvendelse.
Må ikke indeholde: Jord og sten i større mængder
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.